Politica de Confidențialitate

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

MELC TRAVEL colectează date cu caracter personal pe paginile Site-ului său, numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

  • pentru a asigura accesul acestuia la servicii;

  • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;

  • contactarea acestuia, în chestiuni legate de Relații cu Clienții;

  • scopuri statistice;

Prin completarea datelor sale, fiecare Client își exprimă consimțământul ca MELC TRAVEL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Acestea vor fi colectate prin intermediul programelor Divi, Yesware, Mail Chimp, Facebook, Instagram, Youtube într-o bază de date și utilizate de acesta din urmă în vederea organizării de activități de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice Client are dreptul de a obține de la MELC TRAVEL, prin intermediul unei cereri scrise ce va fi trimisă prin e-mail la adresa contact@melctravel.ro, următoarele:

  • confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;

  • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

  • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

Orice Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către MELC TRAVEL a unei cereri întocmite în formă scrisă, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Politica de confidențialitate MELC TRAVEL se referă la datele furnizate de către Client prin formularele disponibile în secțiunea ,,Contact” si „Rezervă Acum” a site-ului. MELC TRAVEL nu raspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

MELC TRAVEL se obligă ca datele colectate ale Utilizatorului/Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului/Utilizatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile art. de mai sus va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementîrile în vigoare la data producerii evenimentului.

MELC TRAVEL va colecta următoarele date cu caracter personal: : nume, e-mail, număr de telefon, adresă, datele companiei.

Prin procesul de rezervare, MELC TRAVEL va dobândi acces la documente de natură personală, cum ar fi acte de identitate, permis de conducere , detalii legate de efectuarea zborurilor sau a transferurilor. Aceste documente sunt arhivate electronic într-o locație securizată fizic și electronic, cu acces permis doar persoanei responsabile de securitatea datelor. Accesul la aceste date este acordat doar pe baza solicitării organelor abilitate (Poliție, Procuratură, firme de asigurari în caz de daune).

Toate autovehiculele MELC TRAVEL sunt echipate cu dispozitive de monitorizare a poziției, a vitezei și a stării vehicului (oprit/pornit/staționare). Aceste dispozitive permit imobilizarea de la distanță a autovehiculului, în cazuri întemeiate (furt, etc). Datele cu privire la poziția vehiculului sunt stocate timp de 3 luni pe serverul securizat al producătorului echipamentului GPS.

MELC TRAVEL va transmite responsabililor de preluare/predare vehicule numele, prenumele, nr de telefon al clienților îndreptățiti să preia/predea autovehiculele închiriate, iar angajații MELC TRAVEL vor legitima (act de identitate și permis de conducere ) fiecare conducător auto.

MELC TRAVEL va efectua, în etapa de analiză a identității clienților de închiriere autorulote, un proces complex de analiză în mai multe etape, care include verificarea identității persoanei care rezervă autovehiculul, a istoricului daunelor, a incidentelor cu alte firme de închirieri auto și a altor informații posibil de a pune în pericol autovehiculul sau personalul MELC TRAVEL (furturi, abuzuri, accidente provocate, conducere imprudentă, fără a se limita la acestea). Informațiile obținute vor fi folosite doar în scop propriu și nu vor fi diseminate altor terți. Pe baza acestor date, MELC TRAVEL își rezervă dreptul de a accepta sau refuza închirierea, fără explicații justificative .

Prin continuarea navigării pe pagina de internet www.melctravel.ro și prin comunicarea telefonică, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare confirmați că ați luat la cunoștință și sunteti de acord cu aceste politici de colectare și utilizare a datelor.